Arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen ve alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen arabuluculuk, davaya konu olmuş veya olabilecek uyuşmazlıkların bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere edilerek çözüme kavuşturmayı amaçlar. Arabuluculuğun yararlı olabilmesi için tarafların gönüllü katılımları kadar sürecin, alanında uzman bir arabulucuyla gerçekleşmesi çok önemlidir.

Davaların aksine bu süreçte tarafların sosyal ve ticari ilişkileri zedelenmeden sorunlar çözülmekte, her iki taraf da kazançlı çıkmaktadır. Arabuluculuk, tarafları uzun süren yargılamalardan, yargılamaların sebep olduğu harcamalardan kurtaran bir araya gelmelerini, birbirlerini dinlemelerini ve anlamalarını sağlayan mahkeme dışı, hızlı ve alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

Kanunda bazı uyuşmazlık türleri için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak düzenlenmiştir.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 73/A maddesinde belirtilen ve Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar, Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalar, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında ve İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb. gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunludur.

İhtiyari Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecekleri tüm özel hukuk alanı uyuşmazlıklarında ihtiyari olarak arabulucuya başvurmak ve süreci ihtiyari arabuluculuk ile yürütmek mümkündür. Aynı zamanda dava şartı arabuluculuk konusu olan bir uyuşmazlığın da ihtiyari arabuluculuk ile çözülmesi mümkündür.

Arabuluculuk Kapsamında Verilen Hizmetler

Hukuk büromuz bünyesindeki arabulucular tarafların arabuluculuk sürecine daveti, müzakerelerin yürütülmesi, anlaşma sağlanması ve akabindeki tüm süreçlerde hem zorunlu hem de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir. Ayrıca hukuk büromuz arabuluculuk sürecinde deneyimli avukatları ile arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak da hizmet vermektedir.

İstanbul Zeytinburnu’nda kurulu Hukuk Büromuzu arayarak veya bilgi@avyhukuk.com e-mail adresinden bizimle her türlü arabuluculuk sorununuzla ilgili temasa geçerek danışabilirsiniz.

 

Sorularınız Mı Var?

Size Yardımcı Olalım! Bizi Araıyn : (1)2345-2345-54

bilgi@avyhukuk.com
·  Pts – Cu 09:00-17:00