Miras Hukuku

Medeni Kanun’da düzenlenmiş olan Miras Hukuku bireylerin ölümü veya haklarında gaiplik kararı verilmesi halinde mirasa konu mal varlığının yasal ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını ifade eden bir hukuk dalıdır. İstesek de istemesek de geride kalanlar miras hukukuyla karşılaşmak zorundadır. Maalesef, murisin mirasının paylaştırılması mirasçılar arasında bazen uyuşmazlıklara sebebiyet verebiliyor. Sürece dâhil olan herkes için duygusal bir zaman olan bu gibi zor durumlarda müvekkillere hukuki hizmet sunmaktayız. Avukatlarımız uzman görüşleriyle murisin geçmişte yapmış olduğu bağışlar, vermiş olduğu hediyeler ya da bir mirasçının bütün aile işlerini devralması gibi miras ile ilgili her türlü problemlere karşı müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Faaliyet alanımız;

● Veraset ilamının alınması,
● Vasiyetname tanzim edilmesi,
● Vasiyetnamenin ve miras sözleşmelerinin iptali,
● Saklı payların tecavüzü halinde tenkis davasının açılması,
● Tasarrufun iptali ve mirasın reddi işlemlerinin yapılması,
● Mirastan yoksun bırakılmaya ilişkin işlemler,
● Murisin ölümünden önce yapmış olduğu kazandırmaların iptali gibi hususları kapsamaktadır.

Sorularınız Mı Var?

Size Yardımcı Olalım! Bizi Araıyn : (1)2345-2345-54

bilgi@avyhukuk.com
·  Pts – Cu 09:00-17:00