KVKK Hukuku

AVY Hukuk,  Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Uyum hizmetini detaylı bir şekilde müvekkillerine sunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması uyum projesini takiben ise şirketlere düzenli kişisel verilerin korunması hukuki danışmanlık hizmetini vererek müvekkillerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmaktadır.
 

Kişisel verilerin korunması, bir kişinin verilerinin güvenli, doğru ve hukuka uygun işlenmesini sağlayan bir süreçtir. Veri ihlalleri ve güvenlik tehditleri olumsuz ve hatta zararlı sonuçlara yol açabileceğinden, şirketlerin veri koruma mevzuatlarına uyması büyük önem arz etmektedir.

Bilişim Hukuku Ekibi müvekkillere Kişisel Verilerin Korunması kapsamında aşağıda başlıklandırılan hizmetleri sağlamaktadır;

 • Müvekkile özel kişisel veri envanteri oluşturulması,
 • Oluşturulan kişisel veri envanterlerinin hukuki analizi,
 • Kapsamlı bir KVKK uyum raporu oluşturulması,
 • Uyum Raporu’nun özeti niteliğinde bir yol haritası oluşturmak üzere her müvekkile özel terzi usulü aksiyon listesi oluşturulması,
 • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması,
 • Saklama ve imha politikası oluşturulması,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikaları oluşturulması,
 • Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin sözleşme oluşturulması,
 • Şirket politikalarının kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde revize edilmesi,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uyum ile ticari elektronik ileti gönderimine ve izinli pazarlama süreçlerine ilişkin süreçlerin kurgulanması,
 • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde revize edilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması adına tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Veri sorumluları arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması.

Kurum olarak Kişisel Verilerin Korunması konusunda uzman avukat ekibi ile müvekkillerin KVKK Uyum süreçlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlanmaktadır. Projenin ardından, Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki uzman avukatlar müvekkil şirketin her bir departmanına düzenli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenli hukuki danışmanlık hizmetleri şirketlerin düzenli ticari faaliyetlerini yerine getirdiği durumda karşılaştığı kişisel verilere ilişkin hususların çözümlenmesine yönelik müvekkillere sağlanan kapsamlı bir danışmanlık hizmetidir.

Bilişim Hukuku Ekibi verdiği düzenli danışmanlık kapsamında kişisel verilerin korunması hususunu sürekli güncellenen ve yaşayan bir konu haline getirmekte ve gerçekleştirilen uyum projesini dinamik ve güncel tutarak bir şirket kültürü tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bilişim Hukuku departmanı yeri geldiğinde Uyuşmazlık departmanı ile iş birliği içinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılıktan doğan idari yaptırımlara veya olası siber saldırılara karşı müvekkillere kapsamlı koruma sağlayacak çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, Kurum olarak hukukun birçok alanında sunulan tam kapsamlı hukuki hizmetler ile müvekkillerin her bir faaliyeti geniş bir çerçeveden ele alınmakta; kişisel verilere ilişkin deneyimleri ile müvekkillere kalıcı ve geniş bir perspektif sunulmaktadır.

Sorularınız Mı Var?

Size Yardımcı Olalım! Bizi Araıyn : (1)2345-2345-54

bilgi@avyhukuk.com
·  Pzt – Cu 09:00-17:00